Uvjeti poslovanja

Uvodne odredbe

Kupnja proizvoda oglašenih na web stranici webshop.pmf.unizg.hr provodi se u skladu s odredbama Općih uvjeta online kupovine na webshop.pmf.unizg.hr uključivo sa svim podstranicama (dalje: Opći uvjeti). Svakom provedbom online kupovine Kupac daje izričitu suglasnost s uvjetima Općih uvjeta, objavljenim na web stranici webshop.pmf.unizg.hr, čime potvrđuje da u cijelosti razumije i prihvaća iste. Korištenjem web stranice webshop.pmf.unizg.hr smatra se da je Kupac u svakom trenutku upoznat s odredbama Općim uvjeta te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Odredbe Općih uvjeta u cijelosti su usklađene s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), a na sva pitanja koja nisu obuhvaćena Općim uvjetima primjenjuju se pozitivni propisi hrvatskog i europskog zakonodavstva.

Značenje pojmova Općih uvjeta

Online trgovina je internet trgovina na web stranici Prodavatelja webshop.pmf.unizg.hr.

Kupac je svaka osoba, koja kao posjetitelj Online trgovine izvrši registraciju i prijavu u Online trgovinu odnosno kao gost izvrši prijavu u Online trgovinu te odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu te plati platnom karticom

Korisnik  je svaka osoba koja web stranicu webshop.pmf.unizg.hr koristi u svrhu kupnje proizvoda oglašenih u Online trgovini ili radi dobivanja informacija o proizvodima obavljenim u Online trgovini.

Primatelj je osoba kojoj se kupljeni Proizvod isporučuje, a koja je različita od osobe Kupca i koju je Kupac nazanačio u narudžbi.

Proizvodi su svi proizvodi i usluge istaknuti u Online trgovini, koje je moguće kupiti putem interneta, a koji predstavljaju promotivni materijal Prodavatelja ili su dio obavljanja njegove registrirane djelatnosti.

Ugovor je ugovor o kupoprodaji sklopljen između Prodavatelja i Kupca, sklopljen na daljinu putem Online trgovine.

Prodavatelj

Osnovni podaci i kontakt:

Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Adresa: Zagreb, Horvatovac 102A
OIB: 28163265527, MBS: 080206953
VAT: HR28163265527
Tel: + 385 (01) 6189 703; +385 (01)  6189 715
Fax: + 385 (01) 4826 260
E-mail adresa: info@webshop.pmf.hr
Žiro račun: 2360000-1101522208
IBAN: HR5823600001101522208
SWIFT: ZABAHR2X otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Prodavatelj pruža uslugu prodaje proizvoda i usluga iz Online trgovine, koji predstavljaju promotivni materijal Prodavatelja ili su dio obavljanja njegove registrirane djelatnosti.

Prodavatelj ima pravo promjene, ograničenja ili prestanka prodaje Proizvoda putem Online trgovine, i to u svako doba i bez obaveze prethodne najave.

Opći uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju Proizvoda putem Online trgovine te prava i obveze koje proizlaze istih pravnih odnosa. Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora, a uređuju uvjete i način naručivanja Proizvoda, generalne odredbe o cijeni Proizvoda, način plaćanja, jamstava, reklamacije i povrat, dostavu, odredbe o zaštiti osobnih podatka i druga pitanja vezana uz korištenje web stranice webshop.pmf.unizg.hr i online kupnju.

Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta u svako doba, bez obveze prethodne najave. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu s danom njihove objave na web stranici webshop.pmf.unizg.hr.

Prodavatelj može djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup i/ili pružanje određenih usluga Korisnicima koji krše odredbe Općih uvjeta.

Prodavatelj pruža uslugu prodaje proizvoda i usluga iz Online trgovine, koji predstavljaju promotivni materijal Prodavatelja ili su dio obavljanja njegove registrirane djelatnosti.

Prodavatelj ima pravo promjene, ograničenja ili prestanka prodaje Proizvoda putem Online trgovine, i to u svako doba i bez obaveze prethodne najave.

Opći uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju Proizvoda putem Online trgovine te prava i obveze koje proizlaze istih pravnih odnosa. Opći uvjeti smatraju se sastavnim dijelom Ugovora, a uređuju uvjete i način naručivanja Proizvoda, generalne odredbe o cijeni Proizvoda, način plaćanja, jamstava, reklamacije i povrat, dostavu, odredbe o zaštiti osobnih podatka i druga pitanja vezana uz korištenje web stranice webshop.pmf.unizg.hr i online kupnju.

Prodavatelj pridržava pravo izmjene Općih uvjeta u svako doba, bez obveze prethodne najave. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu s danom njihove objave na web stranici webshop.pmf.unizg.hr.

Prodavatelj može djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup i/ili pružanje određenih usluga Korisnicima koji krše odredbe Općih uvjeta.

Svi pisani upiti, prigovori i prijedlozi mogu se Prodavatelju slati na kontakt podatke navedene u stavku ovog članka.

Kupac

Kupac može biti samo poslovno sposobna osoba.

Upotreba i korištenje usluga Online trgovine od strane maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti u dijelu koji obuhvaća pravni posao sklopljen s Prodavateljem nije dozvoljen. Roditelji i drugi zakonski zastupnici maloljetnih osoba i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti u dijelu koji obuhvaća pravni posao sklopljen s Prodavateljem odgovaraju za obveze nastale korištenjem Online trgovine od strane osoba bez ili lišenih poslovne sposobnosti. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti u dijelu koji obuhvaća pravni posao sklopljen s Prodavateljem mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Cijene

Sve cijene svih Proizvoda u Online trgovini su maloprodajne cijene (MPC). Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u službenoj valuti Republike Hrvatske i uključuju PDV. U cijenu nisu uračunati troškovi dostave, koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja proizvoda.

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti mijenjati cijene Proizvoda u Online trgovini te odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda, i/ili za sve Proizvode. Navedene pogodnosti Prodavatelj će jasno istaknuti u Online trgovini. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje i visina popusta.

Na Kupca se primjenjuje cijena Proizvoda koja je bila istaknuta u Online trgovini u trenutku slanja narudžbe Prodavatelju.

Postupak online trgovine

Registracija Kupca i prijava u sustav Online trgovine

1. Link za registraciju nalazi se u gornjem desnom dijelu web stranice webshop.pmf.unizg.hr. Polja koja su označena kao obavezna, moraju biti popunjena da bi se mogla izvršiti registracija za korištenje Online trgovine. Registracija u Online trgovini obavlja se samo jednom, prilikom prve kupnje u Online trgovini, dok se kod svake sljedeće kupnje Kupac prijavljuje kao registrirani kupac s korisničkim imenom i lozinkom određenim prilikom prve registracije Kupca.
2. Prilikom registracije u Online trgovinu Kupac upisuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime/naziv, adresa (ulica, grad, poštanski broj), OIB, datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj telefona.
3. Potvrda prve registracije vrši se klikom na poveznicu koja se šalje na adresu elektroničke pošte Kupca, koja je naznačena u obrascu za registraciju Kupca.
4. Promjena podataka registriranog Kupca u Online trgovini moguća je u svakom trenutku.
5. Kupac je prilikom registracije dužan dati istinite i potpune osobne podatke te je dužan prilikom registracije u Online trgovinu dati svoj izričiti pristanak za obradu njegovih osobnih podataka.
6. Registrirani kupac se s korisničkim imenom i lozinkom prijavljuje u Online trgovinu. Link za prijavu nalazi se u gornjem desnom dijelu web stranice webshop.pmf.unizg.hr. Kada je Kupac prijavljen u Online trgovinu, umjesto riječi “prijava” u gornjem desnom dijelu web stranice stoji korisničko ime Kupca.

2. Gost Kupac i prijava u sustav Online trgovine
Prijava kao Gost Kupac istome omogućuje kupnju svih dostupnih proizvoda te se uneseni podaci koriste samo za trenutačnu kupnju, ali se ne pohranjuju u bazi Kupaca Online trgovine.

Naručivanje Proizvoda

 Pretraživanje Proizvoda

1. Pretragu Proizvoda moguće je izvršiti putem tražilice, koja se nalazi u gornjem lijevom dijelu web stranice webshop.pmf.unizg.hr, unošenjem dijela ili punog naziva Proizvoda koji Kupac traži ili unošenjem kataloškog broja Proizvoda, te putem izbornika Proizvoda koji se nalazi uz lijevi rub web stranice.

2. Odabir Proizvoda Kupac vrši klikom „Dodaj u košaricu“, koji se nalazi pored željenog Proizvoda. Prema standardu, u web košaricu ubacuje se 1 komad, a svaku drugu količinu Proizvoda potrebno je posebno označiti u za to predviđenom mjestu prije klika „Dodaj u košaricu“.
3. Stanje Proizvoda koji se nalaze u web košarici Kupac može provjeriti u svakom trenutku klikom na web košaricu u gornjem desnom uglu web stranice te ondje izvršiti izmjenu karakteristika i količine proizvoda ili brisanje odabranih Proizvoda.

  Odabir načina plaćanja

  1. Prilikom naručivanja Proizvoda, Kupac plaćanje vrši online naplatom putem platne kartice. Obročno plaćanje nije moguće.

  2. Proizvode u Online trgovini moguće je platiti jednokratno sljedećim platnim karticama: Maestro, Mastercard, Mastercard Electronic, Visa, Visa Electron, Vpay.

  3. Sigurna autorizacija i naplata putem kartica Kupca preko Interneta, radi plaćanje cijene Proizvoda, vrši se putem payment gateway sustava CORVUS PAY, koje plaćanje se smatra plaćanjem s transakcijskog računa te Prodavatelj nije obvezan fiskalizirati račun.

  4. Pri plaćanju u Online trgovini koristi se CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost kartičnih i osobnih podataka Kupca već od trenutka upisa istih u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od web preglednika do banke koja je izdala platnu karticu Kupca. Online trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o platnoj kartici Kupca. Podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka Kupca uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet Kupca pomoću tokena ili lozinke.
  Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Osjetljivi podaci Kupca u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom kartičnih podataka Kupca.

  Narudžba, Potvrda Kupca o suglasnosti s Općim uvjetima online kupovine na webshop.pmf.unizg.hr i završetak online kupovine

  1. Narudžba sadrži sljedeće podatke:

  • naznaku imena i prezimena Kupca, adresu i kontakt podatke Kupca (broj telefona i naznaku adrese elektroničke pošte), odnosno naziv pravne osobe Kupca, naznaku sjedišta i poslovne adrese Kupca i kontakt podatke (broj telefona i naznaku adrese elektroničke pošte i imena i prezimena osobe zadužene za komunikaciju vezanu uz preuzimanju)
  • podatak o količini i vrsti naručenih Proizvoda
  • podatak o pojedinačnoj i skupnoj cijeni Proizvoda, uključujući naznaku o javnim davanjima
  • naznaku načina plaćanja.

  2. Kupac je dužan prilikom narudžbe Proizvoda iz Online trgovine pročitati Opće uvjete online kupovine na webshop.pmf.unizg.hr te dati svoj izričiti pristanak na iste, u suprotnom narudžba iz Proizvoda Online trgovine neće biti moguća. Kupac je dužan prilikom narudžbe Proizvoda iz Online trgovine potvrditi da je upoznat da kupljene Proizvode može osobno preuzeti u roku mjesec dana od dana zaprimanja narudžbe na adresi Prodavatelja.

  3. Kupac je dužan prilikom narudžbe Proizvoda iz Online trgovine dati svoju izričitu privolu za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u narudžbi, a koji nisu obuhvaćeni registracijom Kupca, u suprotnom narudžba iz Proizvoda Online trgovine neće biti moguća.

  4. Za završetak narudžbe i slanje narudžbe Prodavatelju Kupac odabire „Završi kupnju“.

  5. Obrazac narudžbe Proizvoda, u kojim su sadržani posebni uvjeti online kupoprodaje i Opći uvjeti predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji na daljinu, a Kupac slanjem narudžbe, odnosno odabirom opcije „Završi kupnju“ iste prihvaća i obvezuje se za naručene Proizvode platiti usuglašenu cijenu, a Prodavatelj se obvezuje se isporučiti Kupcu naručene Proizvode. Odabirom opcije „Završi kupnju“ Kupac šalje narudžbu. Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad Prodavatelj primi elektroničku poruku s narudžbom Kupca. Prodaja proizvoda iz Online trgovine moguća je isključivo slanjem online narudžbe, u skladu s uvjetima sadržanim u narudžbi i odredbama Općih uvjeta.

  6. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada uplata iznosa narudžbe bude vidljiva na računu Prodavatelja.

  7. U trenutku kada je narudžba zaprimljena, a najkasnije u roku 2 radna dana od dana zaprimanja narudžbe, Prodavatelj će elektroničkim putem u obliku elektroničke pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je Proizvod naručen te kada će proizvod biti spreman za preuzimanje odnosno kada će biti otpremljen na dostavu.

  8. Dostupnost proizvoda ovisi o brojnim faktorima. Prodavatelj će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od Proizvoda, na mrežnom mjestu bit će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti.

  Preuzimanje ili dostava Proizvoda

  Preuzimanje Proizvoda

  1. Prodavatelj će pripremiti Proizvode za preuzimanje u pravilu najkasnije u roku od 3 radna dana od dostave obavijesti Kupcu. Kupac će Proizvod preuzeti u roku od mjesec dana od dana primitka narudžbe na adresi Prodavatelja. U slučaju da Kupac ne preuzme kupljeni Proizvod u navedenom roku, Prodavatelj nije odgovoran za predaju Proizvoda izvan roka predviđenog Općim uvjetima. Preuzimanje Proizvoda na adresi Prodavatelja se ne naplaćuje.
  2. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora oko preuzimanja Proizvoda. U slučaju nemogućnosti preuzimanja Proizvoda zbog razloga za koji odgovara Prodavatelj, Kupac ima pravo na raskid Ugovora.
  3. Prilikom preuzimanja, uz kupljeni Proizvod, Kupac preuzima račun za kupljene Proizvode i potvrdu o sklopljenom ugovoru putem elektroničke pošte, a dužan je potpisati potvrdu o preuzimanju Proizvoda. Potpisom na potvrdi o preuzimanju Proizvoda smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
  4. Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje Proizvoda.

  Dostava Proizvoda

  1. Proizvodi se dostavljaju na područje teritorija Republike Hrvatske. Naručeni proizvodi bit će složeni na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

  2. Cijena dostave za područje Republike Hrvatske iznosi 30,00 HRK (3,98 EUR) s PDV-om po otpremi, osim ako nije drugačije naznačeno u samom procesu kupovine Proizvoda.

  3. Proizvodi se na području Republike Hrvatske u pravilu dostavljaju najkasnije u roku od 5 radnih dana od dostave obavijesti o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je Proizvod naručen (u slučaju izvanrednih ili promijenjenih okolnosti može potrajati duže od tog roka, a osobito ovisi o okolnostima rada dostavne službe).

  4. Mogućnost, uvjeti i cijena dostave u inozemstvo bit će vidljivi u Trgovini ako su u trenutku narudžbe omogućeni.

  Povrat Proizvoda i pravo na prigovor

  1. Kupac je dužan pregledati isporučeni Proizvod prilikom preuzimanja Proizvoda te u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog i od Prodavatelja tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U tom slučaju, Kupac ne potpisuje potvrdu o preuzimanju.
  2. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

  3. Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor u roku 8 dana od dana preuzimanja Proizvoda, bilo putem elektroničke pošte ili poštom preporučeno prema kontakt podacima Prodavatelja. Kupac je u prigovoru dužan navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili na zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod, pri čemu trošak zamjene Proizvoda novim Proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

  4. Prodavatelj će voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Kupca.

  Raskid Ugovora kada je Kupac potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača
  1. Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili Primatelju Proizvod predan u posjed, odnosno ako se radi o predaji u posjed većeg broja Proizvoda u okviru jedne narudžbe, od predaje u posjed posljednjeg Proizvoda
  2. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
   a) predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon preuzimanja nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
   b) umanjena vrijednost Proizvoda, kao rezultat rukovanja Kupca Proizvodom.
  3. Pravo na jednostrani raskid Ugovora, ostvaruje se slanjem nedvosmislene izjave o odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka na jedan od načina i sa sadržajem predviđenim ovim Uvjetima ili putem obrasca koji je dostupan ovdje.
  4. Izjavu o jednostranom raskidu Ugovora Kupac šalje elektroničkom poštom na ili poštom preporučeno prema kontakt podacima Prodavatelja. U Izjavi o jednostranom raskidu Ugovora potrebno je navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime/naziv, adresu, broj telefona i adresu e-pošte. U slučaju jednostranog raskida Ugovora putem elektroničke pošte, Prodavatelj će potvrditi primitak izjave o raskidu na slanjem potvrde putem pošte na adresu Kupca.
  5. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Kupac ima pravo na povrat uplaćenog novca, uključujući i troškove isporuke, osim ako je odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio, a Prodavatelj ima pravo na povrat Proizvoda. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novca bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi Izjavu o jednostranom raskidu Ugovora i kada mu budu vraćeni Proizvodi na koje se odnosi Ugovor. Povrat novca bit će izvršen na isti račun s kojega je Kupac izvršio plaćanje.
  6. Kupac je dužan Proizvod vratiti Prodavatelju zajedno s dostavom Izjave o jednostranom raskidu Ugovora, odnosno bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio Izjavu o jednostranom raskidu Ugovora.
  7. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam.
  Odgovornost Prodavatelja

  Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima s kojih se pristupa na web stranicu webshop.pmf.unizg.hr i na podacima pohranjenim na istima, a koja šteta može nastati prilikom korištenja iste, ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, virusa u računalima i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

  Prodavatelj jamči za točnost podataka i sadržaja koji se nalaze u Online trgovini i na web stranici webshop.pmf.unizg.hr, ali Prodavatelj ne odgovara za eventualne različitosti Proizvoda te slike Proizvoda ili opisa Proizvoda u Online trgovini, ako je proizvođač izmijenio neku od karakteristika Proizvoda, a nije o tome obavijestio Prodavatelja. Vizualni identitet Proizvoda prikazan na fotografiji u Online trgovini ne mora odgovarati izgledu Proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl., u kojem slučaju navedenog nesklada između Proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog Proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda i odgovornosti Prodavatelja. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani u Online trgovini podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o Proizvodima prikazanih na Online trgovini Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

  Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda koje prodaje putem Online trgovine sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

  Zaštita privatnosti i osobnih podataka Kupca

  Izjava o kolačićima i tzv. Cookies policy

  1. Kolačići (cookies) su male datoteke koje web stranica webshop.pmf.unizg.hr može poslati na pretraživač Kupca. Ti podaci mogu se pohraniti na tvrdom disku uređaja Kupca i može ih dohvatiti web server webshop.pmf.unizg.hr. Cilj kolačića jest omogućiti dodatnu funkcionalnost web stranice. Isti omogućavaju prilagođavanje web stranice potrebama i interesima Kupca. Cilj korištenja kolačića na web stranici webshop.pmf.unizg.hr jest istu učiniti informativnom, osobnom, što je moguće jednostavnijom za korištenje Korisniku i Kupcu.
  2. Kolačići se koriste u svrhu: pamćenje ključnih informacija vezanih uz Kupca (uključujući pamćenje Proizvoda dodanih na popis Proizvoda u Online trgovini), pamćenje internetske povijesti Kupca (prikupljanje podataka o interesima Kupca temeljem posjećenih stranica i pregledavanih podataka).
  3. Korištenjem web stranice webshop.pmf.unizg.hr Kupac pristaje na korištenje kolačića tek davanjem svog izričitog pristanka. Ako Kupac onemogući, odbije ili blokira kolačiće, neki dijelovi web stranice webshop.pmf.unizg.hr neće funkcionirati u potpunosti, a u nekim slučajevima ista neće biti uopće dostupna.
  4. Prodavatelj neće koristiti kolačiće za prikupljanje osobnih podataka o Kupcu niti će kolačići prikupljati osobne podatke pohranjene na tvrdom disku uređaja Kupca.
  5. Kolačići su neophodan dio procesa naplate i bez njihovog korištenja Kupac neće biti u mogućnosti dodati proizvode u košaricu i završiti proces plaćanja.
  6. Za više informacija o tome kako kontrolirati postavke kolačića i postavke preglednika ili kako izbrisati kolačiće na vašem tvrdom disku, posjetite www.allaboutcookies.org.

  Zaštita osobnih podataka Kupca

  Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca, na način da prikuplja samo nužne, podatke o Kupcu, koji su nužni za ispunjenje obveza Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika Online trgovini, te će s istima postupati u skladu s primjenjivim propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka.

  U svrhu ispunjenja obveze prema Kupcu i obavještavanja Kupca i Korisnika o novostima ili promjenama u Online trgovini, informiranja o novim i akcijskim proizvodima te dostave promotivnih materijala, Korisnik i Kupac prilikom registracije i svake online kupovine daju dobrovoljnu i izričitu privolu da Prodavatelj prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke i to: ime, prezime, adresa (ulica, grad, poštanski broj), OIB, datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj telefona, podatke o adresi i broju telefona te adresi elektroničke pošte, ako su različiti od navedenih u registraciji.

  Pod obradom osobnih podataka obuhvaćen je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

  Prikupljene osobne podatke Prodavatelj čuva za vrijeme važenja registracije Korisnika, odnosno Kupca, odnosno do povlačenja privole za obradu njegovih osobnih podataka.

  Svi osobni podaci o registriranim Kupcima i Korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su radnicima Prodavatelja i drugim osobama nužnim za izvršavanje Ugovora (dostavna služba i dr.) kojima su ti isti nužni za obavljanje posla, koji su dužni poštivati načelo zaštite privatnosti registriranih Kupaca i Korisnika. Osobni podaci Korisnika i Kupca eventualno će se, temeljem zakonskih obaveza, dati na uvid i predstavnicima nadležnih tijela na njihov zahtjev.

   Korisnik i Kupac imaju:

  • pravo zatražiti informaciju obrađuju li se njegovi osobni podaci, koji se osobni podaci obrađuju te pravo zatražiti pristup (uvid) osobnim podacima koji se obrađuju;
  • pravo zatražiti ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih osobnih podataka;
  • pravo na nepovratno brisanje (zaborav) iz sustava osobnih podataka tj. da se osobni podaci brišu i više ne obrađuju ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili na druge načine obrađivani, ako je povučena privola ili je uložen prigovor na obradu osobnih podataka ili ako obrada osobnih podataka na druge načine nije u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88);
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka za vrijeme provjere točnosti osobnih podataka, čiju točnost osporavaju, kada je obrada osobnih podataka nezakonita, a nisu suglasni s brisanjem tih podataka, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali traže da se podaci zadrže radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, kada je uložen prigovor za obradu osobnih podataka;
  • pravo na prenosivost podataka izravno drugom voditelju obrade;
  • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u svakom trenutku;
  • pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, bez ikakvih posljedica.

  Korisnik i Kupac može povući svoju privolu i/ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima te poduzeti bilo koju drugu radnju koja je vezana uz gore navedena prava slanjem pisane obavijesti službeniku za zaštitu podataka za Prodavatelja na e-mail adresu: zastitapodataka@dekanat.pmf.hr ili putem pošte na adresu Prodavatelja s naznakom „n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka“.

  U slučaju da Prodavatelj odluči promijeniti pravila o poštivanju privatnosti, Prodavatelj će obavijest objaviti na naslovnici web stranice webshop.pmf.unizg.hr.

  Elektronička komunikacija

  Korištenjem Online trgovine Prodavatelja Kupac prihvaća komunikaciju elektroničkim putem. Time Kupac prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni putem elektroničke pošte zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

  Ako Kupac ili Korisnik nema adresu elektroničke pošte ili unese netočnu adresu elektroničke pošte ili zbog tehničkih razloga ne može primati elektroničku poštu, Prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti ga o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, plaćanje, povrat sredstava, odluku po prigovoru i slično.

  Prava intelektualnog vlasništva i vlasništvo sadržaja

  Online trgovina sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno.

  Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka Prodavatelja ili nositelja odgovarajućeg prava. Nije dozvoljeno skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

  Radi izbjegavanja svake dvojbe, Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj Online trgovine, te zabranjuje korištenje sadržaja Online trgovine osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj Online trgovini.

  Rješavanje sporova

  U slučaju da uočite pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u Online trgovini, možete nas kontaktirati ili uputiti pritužbu elektroničkom poštom prema kontakt podacima Prodavatelja. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.

  Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti mirnim putem, a u slučaju se ne uspiju sporazumjeti oko eventualnog spora, ugovaraju mjesnu nadležnost suda u Zagrebu. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za Kupce koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj se može pristupiti ovdje.

  Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske. 

   Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 30.08.2022.

  ADRESA

  Webshop PMF-a
  Prirodoslovno-matematički fakultet
  Horvatovac 102A
  10000 Zagreb

  PLAĆANJE

  obročno plaćanje nije moguće

  Iznos u eurima dobiva se konverzijom cijene po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK

  © 2022. I Webshop PMF I Zagreb I Sva prava pridržana